ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  BSP

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΙΝΤΣΑΣ BSP

0704010010

1/8

0704010013

1/4

0704010017

3/8

0704010021

1/2

0704010023

5/8

0704010027

3/4

0704010033

1”

0704010042

1 1/4

 

0704010048

1 1/2

 

0704010051

2”

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ BSP – BSP

0714001010

1/8

0714001313

1/4

0714001717

3/8

0714002121

1/2

0714002323

5/8

0714002727

3/4

0714003333

1"

0714004242

1 1/4

 

0714004848

1 1/2

 

0714005151

2"

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ BSP - NPTF

0714011010

1/8

0714011313

1/4

0714011717

3/8

0714012121

1/2

0714012323

5/8

0714012727

3/4

0714013333

1"

0714014242

1 1/4

 

0714014848

1 1/2

 

0714015151

2"

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ BSP

0714021013

1/8    Χ 1/4

0714021317

1/4    Χ 3/8

0714021321

1/4    Χ 1/2

0714021721

3/8    Χ 1/2

0714021727

3/8    Χ 3/4

0714022123

1/2    Χ 5/8

0714022127

1/2    Χ 3/4

0714022133

1/2    Χ 1”

0714022327

5/8    Χ 3/4

 

0714022733

3/4    Χ 1”

 

0714022742

3/4    Χ 1 1/4

 

0714023342

1”      Χ 1 1/4

 

0714023348

1”      Χ 1 1/2

 

0714024248

1 1/4  Χ 1 1/2

 

0714024251

1 1/4  Χ 2”

 

0714024851

1 1/2  Χ 2”

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  BSP

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΕΩΣ BSP ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

0714080013

1/4

0714080017

3/8

0714080021

1/2

0714080023

5/8

0714080026

3/4

0714080033

1"

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 90° BSP - NPTF

0714030013

1/4

0714030017

3/8

0714030021

1/2

0714030027

3/4

0714030033

1"

0714030042

1 1/4

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ BSP - NPTF - BSP

0714040013

1/4

0714040017

3/8

0714040021

1/2

0714040027

3/4

0714040033

1”

0714040042

1 1/4

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ BSP ΑΡΣΕΝΙΚΟ + ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΛΟ

0714050010

1/8

0714050013

1/4

0714050017

3/8

0714050021

1/2

0714050027

3/4

0714050033

1”

0714050042

1 1/4

0714050048

1 1/2

 

0714050051

2”

 

0714050060

2 1/2

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° BSP ΑΡΣΕΝΙΚΟ + ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΛΟ

0714050210

1/8

0714050213

1/4

0714050217

3/8

0714050221

1/2

0714050223

5/8

0714050227

3/4

0714050233

1"

0714050242

1 1/4

 

0714050248

1 1/2

 

0714050251

2"

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΚΛΕΪΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ + ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΛΟ

0714050114

14x1,5

0714050116

16x1,5

0714050118

18x1,5

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  BSP

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΤΑΦ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΡΕΛΛΑ ΠΛΑΓΙΑ BSP

0714031013

1/4

0714031017

3/8

0714031021

1/2

0714031027

3/4

0714031033

1”

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΤΑΦ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΡΕΛΛΑ ΚΕΝΤΡΟ BSP

0714032013

1/4

0714032017

3/8

0714032021

1/2

0714032027

3/4

0714032033

1”

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ BSP

0714170003

1/8

0714170004

1/4

0714170006

3/8

0714170008

1/2

0714170012

3/4

0714170016

1"

0714170020

1 1/4

0714170024

1 1/2

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ BSP

0714150004

1/4

0714150006

3/8

0714150008

1/2

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΤΑΦ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ BSP

0714160004

1/4

0714160006

3/8

0714160008

1/2

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΡΣ.+ΘΗΛ. BSP

0714180002

1/8

0714180004

1/4

0714180006

3/8

0714180008

1/2

0714180012

3/4

0714180016

1”

0714180020

1 1/4

 

 

 

0714180022

22x1,5

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  BSP

 

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΟΥΦΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ BSP  DIN 2353

1022011013

ΑΡΣ. 1/8     Χ 1/4   ΘΗΛ.

1022011017

ΑΡΣ. 1/8     Χ 3/8   ΘΗΛ.

1022011310

ΑΡΣ. 1/4     Χ 1/8   ΘΗΛ.

1022011317

ΑΡΣ. 1/4     Χ 3/8   ΘΗΛ.

1022011321

ΑΡΣ. 1/4     Χ 1/2   ΘΗΛ.

1022011327

ΑΡΣ. 1/4     Χ 3/4   ΘΗΛ.

1022011710

ΑΡΣ. 3/8     Χ 1/8   ΘΗΛ.

1022011713

ΑΡΣ. 3/8     Χ 1/4   ΘΗΛ.

1022011721

ΑΡΣ. 3/8     Χ 1/2   ΘΗΛ.

 

1022011727

ΑΡΣ. 3/8     Χ 3/4   ΘΗΛ.

1022012110

ΑΡΣ. 1/2     Χ 1/8   ΘΗΛ.

1022012113

ΑΡΣ. 1/2     Χ 1/4   ΘΗΛ.

1022012117

ΑΡΣ. 1/2     Χ 3/8   ΘΗΛ.

1022012127

ΑΡΣ. 1/2     Χ 3/4   ΘΗΛ.

1022012133

ΑΡΣ. 1/2     Χ 1”     ΘΗΛ.

1022012142

ΑΡΣ. 1/2     Χ 1 1/4 ΘΗΛ.

1022012713

ΑΡΣ. 3/4     Χ 1/4    ΘΗΛ.

1022012717

ΑΡΣ. 3/4     Χ 3/8    ΘΗΛ.

 

1022012721

ΑΡΣ. 3/4     Χ 1/2    ΘΗΛ.

 

1022012733

ΑΡΣ. 3/4     Χ 1”     ΘΗΛ.

 

1022012742

ΑΡΣ. 3/4     Χ 1 1/4 ΘΗΛ.

 

1022013313

ΑΡΣ. 1”      Χ 1/4    ΘΗΛ.

 

1022013317

ΑΡΣ. 1”      Χ 3/8    ΘΗΛ.

 

1022013321

ΑΡΣ. 1”      Χ 1/2    ΘΗΛ.

 

1022013327

ΑΡΣ. 1”      Χ 3/4    ΘΗΛ.

 

1022013342

ΑΡΣ. 1”      Χ 1 1/4 ΘΗΛ.

 

1022013348

ΑΡΣ. 1”      Χ 1 1/2 ΘΗΛ.

 

1022014221

ΑΡΣ. 1 1/4  Χ 1/2    ΘΗΛ.

 

1022014227

ΑΡΣ. 1 1/4  Χ 3/4    ΘΗΛ.

 

1022014233

ΑΡΣ. 1 1/4  Χ 1”     ΘΗΛ.

 

1022014248

ΑΡΣ. 1 1/4  Χ 1 1/2 ΘΗΛ.

 

1022014821

ΑΡΣ. 1 1/2  Χ 1/2    ΘΗΛ.

 

1022014827

ΑΡΣ. 1 1/2  Χ 3/4    ΘΗΛ.

 

1022014833

ΑΡΣ. 1 1/2  Χ 1”     ΘΗΛ.

 

1022014842

ΑΡΣ. 1 1/2  Χ 1 1/4 ΘΗΛ.

 

1022014851

ΑΡΣ. 1 1/2  Χ  2”    ΘΗΛ.

 

1022015142

ΑΡΣ. 2”      Χ 1 1/4 ΘΗΛ.

 

1022015148

ΑΡΣ. 2”      Χ 1 1/2 ΘΗΛ.

 

 

 

 

1025061622

16x1,5 ΑΡΣ. Χ 22x1,5 ΘΗΛ.

 

1025062216

22x1,5 ΑΡΣ. Χ 16x1,5 ΘΗΛ.