ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  UNF

 

 

 

 

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ UNF ΑΧΛΑΔΩΤΑ

Κωδικός

Περιγραφή

0704020012

1/2   - 20

0704020022

7/8   - 14

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ  UNF

0715280006

7/16-20

0715280008

1/2-20

0715280010

9/16-18

0715280012

3/4-16

0715280015

7/8-14

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  UNF (ΚΩΝΟΙ)

0715290006

7/16

0715290008

1/2

0715290010

9/16

0715290012

3/4

0715290015

7/8

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ UNF

0715000006

7/16   -20

0715000008

1/2     -20

0715000010

9/16   -18

0715000011

5/8     -18

0715000012

3/4     -16

0715001218

3/4-16  Χ 1 1/16-12

0715000016

7/8     -14

0715001618

7/8-14  Χ 1 1/16-12

 

0715000018

1 1/16  -12

 

0715001825

1 1/16-12 Χ 1 5/16-12

 

0715000022

1 3/16  -12

 

0715000025

1 5/16  -12

 

0715000032

1 5/8    -12

 

0715000038

1 7/8    -12

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ UNF ΜΕ UNF ΒΑΣΗ

0715010611

7/16-20     Χ  7/16-20

0715010612

7/16-20     Χ  1/2-20

0715010812

1/2-20       Χ  1/2-20

0715011014

9/16-18     Χ  9/16-18

0715011019

9/16-18     Χ  3/4-16

0715011219

3/4-16       Χ  3/4-16

0715011222

3/4-16       Χ  7/8-14

0715011619

7/8-14       Χ  3/4-16

 

0715011622

7/8-14       Χ  7/8-14

 

0715011627

7/8-14       Χ  1 1/16-12

 

0715011819

1 1/16-12 Χ  3/4-16

 

0715011822

1 1/16-12 Χ  7/8-14

 

0715011827

1 1/16-12 Χ  1 1/16-12

 

0715011833

1 1/16-12 Χ  1 5/16-12

 

0715012527

1 5/16-12 Χ  1 1/16-12

 

0715012533

1 5/16-12 Χ  1 5/16-12

 

0715013241

1 5/8-12   Χ  1 5/8-12

 

0715013848

1 7/8-12   Χ  1 7/8-12

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  UNF

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ UNF ΜΕ BSP ΒΑΣΗ

0715110610

7/16-20       Χ  1/8    BSP

0715110613

7/16-20       Χ  1/4    BSP

0715110617

7/16-20       Χ  3/8    BSP

0715110621

7/16-20       Χ  1/2    BSP

0715110810

1/2 –20       Χ  1/8    BSP

0715110813

1/2 –20       Χ  1/4    BSP

0715111010

9/16-18       Χ  1/8    BSP

0715111013

9/16-18       Χ  1/4    BSP

 

0715111017

9/16-18       Χ  3/8    BSP

 

0715111021

9/16-18       Χ  1/2    BSP

 

0715111213

3/4 –16       Χ  1/4    BSP

 

0715111217

3/4 –16       Χ  3/8    BSP

 

0715111221

3/4 –16       Χ  1/2    BSP

 

0715111226

3/4 –16       Χ  3/4    BSP

 

0715111617

7/8 –14       Χ  3/8    BSP

 

0715111621

7/8 –14       Χ  1/2    BSP

 

0715111626

7/8 –14       Χ  3/4    BSP

 

0715112021

1 1/16-12   Χ  1/2     BSP

 

0715112026

1 1/16-12   Χ  3/4     BSP

 

0715112526

1 5/16-12   Χ  3/4     BSP

 

0715112533

1 5/16-12   Χ  1”      BSP

 

0715113242

1 5/8 –12   Χ  1 1/4  BSP

 

0715113848

1 7/8 –12   Χ  1 1/2  BSP

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ UNF ΜΕ NPTF ΒΑΣΗ

0715020610

7/16-20     Χ 1/8     NPTF

0715020613

7/16-20     Χ 1/4     NPTF

0715020810

1/2-20       Χ 1/8     NPTF

0715020813

1/2-20       Χ 1/4     NPTF

0715020821

1/2-20       Χ 1/2     NPTF

0715021010

9/16-18     Χ 1/8     NPTF

0715021013

9/16-18     Χ 1/4     NPTF

0715021017

9/16-18     Χ 3/8     NPTF

 

0715021021

9/16-18     Χ 1/2     NPTF

 

0715021113

5/8-16       Χ 1/4     NPTF

 

0715021213

3/4-16       Χ 1/4     NPTF

 

0715021217

3/4-16       Χ 3/8     NPTF

 

0715021221

3/4-16       Χ 1/2     NPTF

 

0715021227

3/4-16       Χ 3/4     NPTF

 

0715021621

7/8-14       Χ 1/2     NPTF

 

0715021626

7/8-14       Χ 3/4     NPTF

 

0715021821

1 1/16-12  Χ 1/2     NPTF

 

0715021826

1 1/16-12  Χ 3/4     NPTF

 

0715022226

1 3/16-12  Χ 3/4     NPTF

 

0715022526

1 5/16-12  Χ 3/4     NPTF

 

0715022533

1 5/16-12  Χ 1"      NPTF

 

0715022542

1 5/16-12  Χ 1 1/4  NPTF

 

0715023233

1 5/8-12    Χ 1"       NPTF

 

0715023242

1 5/8-12    Χ 1 1/4   NPTF

 

0715023842

1 7/8-12    Χ 1 1/4   NPTF

 

0715023848

1 7/8-12    Χ 1 1/2   NPTF

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  UNF

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF

0715030006

7/16    -20

0715030008

1/2      -20

0715030010

9/16    -18

0715030012

3/4      -16

0715030016

7/8      -14

0715030018

1 1/16 -12

0715030022

1 3/16 -12

0715030025

1 5/16 -12

 

0715030032

1 5/8   -12

 

0715030038

1 7/8   -12

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΕ UNF ΒΑΣΗ

0715040611

7/16-20     Χ  7/16-20

0715040812

1/2-20       Χ  1/2-20

0715041014

9/16-18     Χ  9/16-18

0715041019

9/16-18     Χ  3/4-16

0715041210

3/4-16       Χ  9/16-18

0715041219

3/4-16       Χ  3/4-16

0715041619

7/8-14       Χ  3/4-16

0715041622

7/8-14       Χ  7/8-14

 

0715041822

1 1/16-12  Χ  7/8-14

 

0715041827

1 1/16-12  Χ  1 1/16-12

 

0715042019

1 1/16-12  Χ  3/4-16

 

0715042527

1 5/16-12  Χ  1 1/16-12

 

0715042533

1 5/16-12  Χ  1 5/16-12

 

0715043241

1 5/8-12    Χ  1 5/8-12

 

0715043848

1 7/8-12    Χ  1 7/8-12

 

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΕ BSP ΒΑΣΗ

0715120610

7/16-20      Χ 1/8  BSP

0715120613

7/16-20      Χ 1/4  BSP

0715120810

1/2-20        Χ 1/8  BSP

0715120813

1/2 –20      Χ 1/4  BSP

0715121013

9/16-18      Χ 1/4  BSP

0715121017

9/16-18      Χ 3/8  BSP

0715121021

9/16-18      Χ 1/2  BSP

0715121213

3/4 –16      Χ 1/4  BSP

 

0715121217

3/4 –16      Χ 3/8  BSP

 

0715121221

3/4 –16      Χ 1/2  BSP

 

0715121621

7/8 –14      Χ 1/2  BSP

 

0715121626

7/8 –14      Χ 3/4  BSP

 

0715122026

1 1/16-12   Χ 3/4  BSP

 

0715122533

1 5/16-12   Χ 1”    BSP

 

0715123242

1 5/8 –12   Χ 1 1/4  BSP

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  UNF

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΕ NPTF ΒΑΣΗ

0715050610

7/16-20     Χ  1/8     NPTF

0715050613

7/16-20     Χ  1/4     NPTF

0715050810

1/2-20       Χ  1/8     NPTF

0715050813

1/2-20       Χ  1/4     NPTF

0715051010

9/16-18     Χ  1/8     NPTF

0715051013

9/16-18     Χ  1/4     NPTF

0715051017

9/16-18     Χ  3/8     NPTF

0715051021

9/16-18     Χ  1/2     NPTF

0715051213

3/4-16       Χ  1/4     NPTF

 

0715051217

3/4-16       Χ  3/8     NPTF

 

0715051221

3/4-16       Χ  1/2     NPTF

 

0715051227

3/4-14       Χ  3/4     NPTF

 

0715051621

7/8-14       Χ  1/2     NPTF

 

0715051626

7/8-14       Χ  3/4     NPTF

 

0715051821

1 1/16-12  Χ  1/2     NPTF

 

0715051826

1 1/16-12  Χ  3/4     NPTF

 

0715052226

1 3/16-12  Χ  3/4     NPTF

 

0715052526

1 5/16-12  Χ  3/4     NPTF

 

0715052533

1 5/16-12  Χ  1"      NPTF

 

0715053233

1 5/8-12    Χ  1"      NPTF

 

0715053242

1 5/8-12    Χ  1 1/4  NPTF

 

0715053848

1 7/8-12    Χ  1 1/2  NPTF

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΜΒΛΕΙΕΣ 45° UNF ΜΕ UNF ΒΑΣΗ

0715060611

7/16-20     Χ  7/16-20

0715060614

7/16-20     Χ  9/16-18

0715060812

1/2-20       Χ  1/2-20

0715061014

9/16-18     Χ  9/16-18

0715061214

3/4-16       Χ  9/16-18

0715061219

3/4-16       Χ  3/4-16

0715061619

7/8-14       Χ  3/4-16

0715061622

7/8-14       Χ  7/8-14

 

0715061819

1 1/16-12  Χ  3/4-16

 

0715061822

1 1/16-12  Χ  7/8-14

 

0715061827

1 1/16-12  Χ  1 1/16-12

 

0715062230

1 3/16-12  Χ  1 3/16-12

 

0715062527

1 5/16-12  Χ  1 1/16-12

 

0715062533

1 5/16-12  Χ  1 5/16-12

 

0715063241

1 5/8-12    Χ  1 5/8-12

 

0715063848

1 7/8-12    Χ  1 7/8-12

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΜΒΛΕΙΕΣ 45° UNF ΜΕ BSP ΒΑΣΗ

0715130613

7/16-20     Χ 1/4  BSP

0715130813

1/2 -20      Χ 1/4  BSP

0715131013

9/16-18     Χ 1/4  BSP

0715131017

9/16-18     Χ 3/8  BSP

0715131021

9/16-18     Χ 1/2  BSP

0715131213

3/4 -16      Χ 1/4  BSP

0715131217

3/4 -16      Χ 3/8  BSP

0715131221

3/4 -16      Χ 1/2  BSP

 

0715131621

7/8 -14      Χ 1/2  BSP

 

0715132533

1 5/16-12  Χ 1"   BSP

 

0715133242

1 5/8 -12   Χ 1 1/4  BSP

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  UNF

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΜΒΛΕΙΕΣ 45° UNF ΜΕ NPTF ΒΑΣΗ

0715070610

7/16-20      X  1/8    NPTF

 

0715070613

7/16-20      X  1/4    NPTF

0715070810

1/2-20        X  1/8    NPTF

0715070813

1/2-20        X  1/4    NPTF

0715071010

9/16-18      X  1/8    NPTF

0715071013

9/16-18      X  1/4    NPTF

0715071017

9/16-18      X  3/8    NPTF

0715071021

9/16-18      X  1/2    NPTF

0715071213

3/4-16        X  1/4    NPTF

0715071217

3/4-16        X  3/8    NPTF

 

0715071221

3/4-16        X  1/2    NPTF

 

0715071621

7/8-14        X  1/2    NPTF

 

0715071626

7/8-14        X  3/4    NPTF

 

0715071821

1 1/16-12  X  1/2     NPTF

 

0715071826

1 1/16-12  X  3/4     NPTF

 

0715072226

1 3/16-12  X  3/4     NPTF

 

0715072526

1 5/16-12  X  3/4     NPTF

 

0715072533

1 5/16-12  X  1"      NPTF

 

0715073233

1 5/8-12    X  1"      NPTF

 

0715073242

1 5/8-12    X  1 1/4  NPTF

 

0715073848

1 7/8-12    X  1 1/2  NPTF

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΤΡΕΛΛΕΣ

0715100006

7/16    -20

0715100008

1/2      -20

0715100010

9/16    -18

0715100012

3/4      -16

0715100016

7/8      -14

0715100018

1 1/16 -12

0715100025

1 5/16 -12

0715100042

1 5/8   -12

 

0715100048

1 7/8   -12

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΤΑΦ  UNF

0715080006

7/16    -20

0715080008

1/2      -20

0715080010

9/16    -18

0715080012

3/4      -16

0715080016

7/8      -14

0715080018

1 1/16 -12

0715080022

1 3/16 -12

0715080025

1 5/16 -12

 

0715080032

1 5/8   -12

 

0715080038

1 7/8   -12

 

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  UNF

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΤΑΦ  UNF ΤΡΕΛΛΑ ΚΕΝΤΡΟ

0715140006

7/16    -20

0715140008

1/2      -20

0715140010

9/16    -18

0715140012

3/4      -16

0715140016

7/8      -14

0715140018

1 1/16 -12

0715140033

1 5/16 -12

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΤΑΦ  UNF ΤΡΕΛΛΑ ΠΛΑΓΙΑ

0715210006

7/16    -20

0715210008

1/2      -20

0715210010

9/16    -18

0715210012

3/4      -16

0715210016

7/8      -14

0715210020

1 1/16 -12

0715210022

1 3/16 -12

0715210025

1 5/16 -12

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΕΩΣ UNF ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

0715170006

7/16    -20

0715170008

1/2      -20

0715170010

9/16    -18

0715170011

5/8      -18

0715170012

3/4      -16

0715170016

7/8      -14

0715170018

1 1/16 -12

 

0715170022

1 3/16 -12

 

0715170025

1 5/16 -12

 

0715170032

1 5/8   -12

 

0715170038

1 7/8   -12

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΟΥΦΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ UNF ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ BSP

0715090610

7/16-20     UNF X  1/8    ΘΗΛ

0715090613

7/16-20     UNF X  1/4    ΘΗΛ

0715090813

1/2-20       UNF X  1/4    ΘΗΛ

0715091013

9/16-18     UNF X  1/4    ΘΗΛ

0715091017

9/16-18     UNF X  3/8    ΘΗΛ

0715091217

3/4-16       UNF X  3/8    ΘΗΛ

0715091221

3/4-16       UNF X  1/2    ΘΗΛ

0715091621

7/8-14       UNF X  1/2    ΘΗΛ

 

0715091821

1 1/16-12  UNF X  1/2    ΘΗΛ

 

0715091826

1 1/16-12  UNF X  3/4    ΘΗΛ

 

0715092533

1 5/16-12  UNF X  1"      ΘΗΛ

 

0715093242

1 5/8-12    UNF X  1 1/4  ΘΗΛ

 

0715093848

1 7/8-12    UNF X  1 1/2  ΘΗΛ

 

 

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  UNF

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΟΥΦΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSP ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ UNF

0715330610

7/16-20     UNF X  1/8    ΑΡΣ

0715330613

7/16-20     UNF X  1/4    ΑΡΣ

0715330617

7/16-20     UNF X  3/8    ΑΡΣ

0715330810

1/2-20       UNF X  1/8    ΑΡΣ

0715330813

1/2-20       UNF X  1/4    ΑΡΣ

0715330817

1/2-20       UNF X  3/8    ΑΡΣ

0715331013

9/16-18     UNF X  1/4    ΑΡΣ

0715331017

9/16-18     UNF X  3/8    ΑΡΣ

0715331021

9/16-18     UNF X  1/2    ΑΡΣ

0715331213

3/4-16       UNF X  1/4    ΑΡΣ

0715331217

3/4-16       UNF X  3/8    ΑΡΣ

0715331221

3/4-16       UNF X  1/2    ΑΡΣ

0715331613

7/8-14       UNF X  3/8    ΑΡΣ

 

0715331621

7/8-14       UNF X  1/2    ΑΡΣ

 

0715331626

7/8-14       UNF X  3/4    ΑΡΣ

 

0715331821

1 1/16-12  UNF X  1/2    ΑΡΣ

 

0715331826

1 1/16-12  UNF X  3/4    ΑΡΣ

 

0715331833

1 1/16-12  UNF X  1”     ΑΡΣ

 

0715332526

1 5/16-12  UNF X  3/4    ΑΡΣ

 

0715332533

1 5/16-12  UNF X  1"      ΑΡΣ

 

0715332542

1 5/16-12  UNF X  1 1/4  ΑΡΣ

 

0715333233

1 5/8-12    UNF X  1”      ΑΡΣ

 

0715333242

1 5/8-12    UNF X  1 1/4  ΑΡΣ

 

0715333842

1 7/8-12    UNF X  1 1/4  ΑΡΣ

 

0715333848

1 7/8-12    UNF X  1 1/2  ΑΡΣ

 

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ UNF ΜΕ ΜΕΤΡΙΚΟ ΒΑΣΗ

0715180610

7/16-20     Χ 10x1

0715180612

7/16-20     Χ 12x1,5

0715180810

1/2-20       Χ 10x1

0715180812

1/2-20       Χ 12x1,5

0715180814

1/2-20       Χ 14x1,5

0715181014

9/16-18     Χ 14x1,5

0715181016

9/16-18     Χ 16x1,5

0715181214

3/4-16       Χ 14x1,5

 

0715181216

3/4-16       Χ 16x1,5

 

0715181218

3/4-16       Χ 18x1,5

 

0715181618

7/8-14       Χ 18x1,5

 

0715181620

7/8-14       Χ 20x1,5

 

0715181622

7/8-14       Χ 22x1,5

 

0715181822

1 1/16-12   Χ 22x1,5

 

0715181827

1 1/16-12   Χ 27x2

 

0715182527

1 5/16-12   Χ 27x2

 

0715182533

1 5/16-12   Χ 33x2

 

0715183242

1 5/8-12     Χ 42x2

 

0715183848

1 7/8-12     Χ 48x2

 

 

 

 

 

ΡΑΚΟΡ  ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ  UNF

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΜΑΣΤΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ  L - S  ΜΕ UNF ΒΑΣΗ

0715150611

L 6    Χ  7/16   -20

0715150812

L 8    Χ  1/2     -20

0715151014

L10   Χ  9/16   -18

0715151219

L12   Χ  3/4     -16

0715151522

L15   Χ  7/8     -14

0715151827

L18   Χ  1 1/16-12

0715152227

L22   Χ  1 1/16-12

0715152833

L28   Χ  1 5/16-12

 

0715153541

L35   Χ  1  5/8 -12

 

0715154248

L42   Χ  1  7/8 -12

 

 

 

 

0715160611

S 6   Χ  7/16    -20

 

0715160814

S 8   Χ  9/16    -18

 

0715161014

S10  Χ  9/16    -18

 

0715161219

S12  Χ  3/4      -16

 

0715161422

S14  Χ  7/8      -14

 

0715161622

S16  Χ  7/8      -14

 

0715162027

S20  Χ  1 1/16 -12

 

0715162533

S25  Χ  1 5/16 -12

 

0715163033

S30  X  1 5/16 -12

 

0715163041

S30  Χ  1  5/8  -12

 

0715163848

S38  Χ  1  7/8  -12

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ

0715190610

7/16-20    Χ 10x1

 

7/16-20    X 12x1,5

 

1/2-20      X 10x1

 

1/2-20      X 12x1,5

 

1/2-20      X 14x1,5

 

9/16-18    X 14x1,5

 

9/16-18    X 16x1,5

 

 

3/4-16      X 16x1,5

 

 

3/4-16      X 18x1,5

 

 

7/8-14      X 18x1,5

 

0715191622

7/8-14      Χ 22x1,5

 

 

1 1/16-12  X 22x1,5

 

 

1 1/16-12  X 27x2

 

 

1 5/16-12  X 27x2

 

 

1 5/16-12  X 33x2

 

 

1 5/8-12    X 42x2

 

 

1 7/8-12    X 48x2

 

 

ΜΑΣΤΟΙ  UNF  ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός

Περιγραφή

0715200016

ΓΩΝΙΑ 7/8  ΠΙΝΑΚΟΣ

 

 

0715310018

ΓΩΝΙΑ ΤΡΕΛΛΗ 45°  1 1/16 UNF

 

 

0715220012

ΤΑΦ 3/4  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

0715232026

ΤΑΦ 1 1/16 3/4 ΝΡΤ ΠΛΑΓΙΑ

 

 

0715321219

ΤΑΦ 3/4-16 Χ 3/4 ΒΑΣΗ ΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ

 

 

0715241622

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ 7/8 - 7/8 ΒΑΣΗ UNF

0715251621

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ 7/8 Χ 1/2 BSP

0715261612

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ 7/8  Χ 3/4  UNF

 

 

0715303220

ΦΛΑΝΤΖΑ 50.8 - 1 1/16 ΓΩΝΙΑ 90